top of page
acteren regisseren.jpg
About

Samen met een enthousiaste groep acteurs en actrices met passie en plezier werken aan een productie, is wat we bij De Harde Engel doen. We hebben één vaste actrice en daarnaast werken we met spelers van buitenaf. 

De Harde Engel wil mooie maar vooral geloofwaardige toneel voorstellingen maken. De toeschouwer moet worden meegezogen in het verhaal en dat kan alleen als ze de acteurs geloven.

Konstantin Stanislavski, was een Russisch acteur, regisseur en theatertheoreticus en zei hierover:

 

"Het allerbeste dat er kan gebeuren is dat de acteur geheel wordt meegesleept door het toneelstuk. Dan gaat hij voorbij aan zijn eigen wil en lééft de rol, zonder op te merken hoe hij zich voelt, zonder na te denken over wat hij doet, en alles gebeurt als vanzelf, onderbwust en intuïtief."

Hij was van mening dat een acteur zoveel mogelijk met zijn toneelrol moest proberen samen te vallen. 

Ander citaten van hem zijn:

"Sta jezelf nooit toe uiterlijk iets te verbeelden dat je innerlijk niet hebt ervaren en dat je zelfs niet eens interesseert."

"Wanneer je op het toneel bent, ren dan niet omwille van het rennen en lijd niet omwille van het lijden. Acteer niet "in het algemeen" omwille van het acteren; acteer altijd met een doel!"

 

"Kan iemand op een stoel zitten en zonder enige reden jaloers zijn? Of heel opgewonden? Of triest? Natuurlijk is dat onmogelijk. Prent dit voor altijd in je geheugen: Onder geen enkele omstandigheid kan er op het toneel een handeling zijn die direct gericht is op het opwekken van een gevoel omwille van dat gevoel alleen. Het negeren van deze regel heeft slechts de meest weerzinwekkende kunstmatigheid tot resultaat. Probeer nooit jaloers te zijn, of te beminnen, of te lijden omwille van die gevoelens. Dergelijke gevoelens zijn allemaal het resultaat van iets dat voorafgegaan is. Je moet zoveel mogelijk nadenken over dat wat voorafgegaan is. Het resultaat ontstaat dan uit zichzelf.”

 

Monique Engelhard is een vaste actrice bij De Harde Engel en heeft een workshops over de Stanislavski methode gevolgd en twee workshops van Frans Strijards. 

"Met name het streven naar een zo hoog mogelijke graad van echtheid en geloofwaardigheid, vind ik belangrijk en helpt mij bij het verdiepen in mijn personage.

Stel jezelf altijd de vraag: Wat zou ik doen als ik dat personage was? Een kleine vraag maar een hele belangrijke."

Contact
bottom of page